Delta Library

Dimensi Elastisitas Ipa Tiga

Bedhya Ing Keraton Ngayugyokarto Hadiningrat

Leave a comment

Bedhya Ing Keraton Ngayugyokarto Hadiningrat

Bedhaya ing keraton hadiningrat,wis ana kawit jamane kanjeng sinuwun Prabu Sultan Agung Hanyrokusumo arane bedhaya seman lan kaserat ing babad Cibolek. Pangeran Mangkubumi nata ing keraton Ngayugyokarto saka taun 1755-1792,kagungan kawigatan marang seni budaya lan landasan tari keraton Mataram Islam kanti kalambaran disiplin keprajuritan. Merga saka semana jamane perang sing dadi penari racaka parjurit saka racake prajurit saka bregada  nyutra prajurit trunjoyo. Para Raja (Sultan) sakuluwargane klebu pangeran ,patih,bupati dikudokake nari. Ilmu joged Mataram nengenake usur sewiji,greget,sengguh,ora mingkuh,lan iringane wujud gamelan,lagon,kawin,ada-ada ,suluk uga,kundha.

Bedhaya sang amwrabumi mujudake beksa simbol spirit patriotis lan filosofi kepemimpinan sing awewetak setya tahu marang janji,tabah lan kokoh serta toleran kebecikan lan sosial.Pralambange blegering menungsa,beksa bedhaya sing nari penarine kabeh ana sanga klan kudu isih prawan. Tatonan mau wujud blegering menungsa sirah,badan (gembung),tangan lan suku. Bedhaya garapan anyar beksa bedhaya klebu beksa adiluhung asring kanggo aspirasi para koreografer tari contone Tjakusmo pakar tari gagarag Ngayugyokarto. Prinsip karya tari kreatif sing dianut titis,titen,lan tlaten. .Ngeposi nggrapsasi ora ora diparingake joged  minangka penari bedhaya temtu ora bisa uwal saka pranatan sing wis digarisake ing antarane nglakoni pasa ,statuse isih prawan nek lagi nggarapsari utawa mensturasi ora diparingake joged. Bedhaya Arjuna Wiwaha,serta kelamin : 1 dadi kabeh cacahe sanga.Bolongan cacahe sanga mau kabeh umat kedunugan lan bisa dimantapake semangsa-mangsa bedhaya sabda aji sak dhawuhe Sultan HB IX,ngliput bedhaya gendheng penarine cacahe sanga sandhange sarwa putih paesane ora kaya bedhaya sing asli.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s